VAKNA innan det är försent

dataskyddsförordningen -- vakna

Företag måste vakna.

den 25/5 dagar träder EU’s nya dataskyddförordning(GDPR) i kraft.

Dataskyddsförordningen reglerar hanteringen och lagring av persondata inom EU för alla organisationer(företag, myndigheter och föreningar).

GDPR är inte en IT-fråga det är en organisationsfråga!!!!

 

Nedan följer 5 punkter som organisationer måste uppfylla enligt GDPR. Kan ni svara JA på samtliga så har ni kommit långt i anpassningen.  De flesta organisationer kan inte svara JA på frågorna och därför måste därför börja anpassningen.

 

 

Fem viktiga punkter som organisationer måste uppfylla:

  • Har ni möjlighet att uppfylla kraven på register över er behandling av personuppgifter?
  • Har ni genomfört en risk- och sårbarhetsanalys avseende teknik och er behandling av information och personuppgifter?
  • Är alla avtal uppdaterade enligt lagen(biträdesavtal t.ex.).
  • Var sparar ni era personuppgifter.
  • Hur säkerställer ni att ni har vidtagit de säkerhetsåtgärder som lagen föreskriver?

Den 25maj 2018 gäller den nya lagen och man borde inte säga att ”vi hann inte anpassa oss till den nya lagen”.

 

Kontakta oss för mer information.

gdpr@gdprnordic.se