Utbildning

Alla organisationer behöver troligtvis någon form av utbildning inom GDPR.

 

Det kan vara utbildning inom informationssäkerhet, hur den nya policyn påverkar medarbetaren eller hur man skall hantera personuppgifter på ett lagligt sätt.
Viktigast är dock att man informerar personalen varför man gör anpassningen och vad effekterna blir om man inte följer lagen.

 

GDPR Nordic hjälper organisationer med olika former av utbildningar. Det kan vara företagsanpassade utbildningar, generell information om vad GDPR innebär för organisationen, styrelse och ledningsgrupp utbildning mm.

 

GDPR Nordic håller öppna utbildningar där man lär sig grunderna i GDPR och hur man skall börja arbeta med att uppfylla kraven.

 

Kontakta oss för mer information